Vznik "RRPŠ"

Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 - je dobrovolným sdružením rodičů a přátel školy, kteří mají zájem podporovat zdravý vývoj, výchovu a vzdělávání, využití volného času, sportovní aktivity a další činnosti ve prospěch dětí.

Rada rodičů je nepolitickou zájmovou organizací, která spolupracuje se státní správou i samosprávou jako samostatný právní subjekt.

Hlavní cíle činnosti:

Majetek Sdružení je tvořen z členských příspěvků, z výnosů akcí, z dotací a příspěvků, grantů a veeřejných rozpočtů, popř. darů

Výdaje jsou určeny pro materiální a finanční podporu činnosti žáků naší školy.

Registrace potvrzena k 6.12.2004

IČ: 26982552
DIČ: CZ26982552

Číslo účtu: 78-5306790247/0100Zpět na hlavní stranu