Rozhodujete se, kam zapsat vaše dítě do první třídy?
Nevíte, kde bude vaše dítě pokračovat
v šesté třídě základní školy?

Možná vám usnadníme rozhodování. Zkuste to u nás na


E D I S O N C E
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821PRIORITY ŠKOLY:
 1. vyučujeme projektově, interaktivně, globálně i environmentálně,
 2. realizujeme inkluzivní vzdělávání (zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vyučovacího procesu, reedukace),
 3. spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Rumburk a Česká Lípa a centrem komplexní péče "DEMOSTHENES" se sídlem v Ústí nad Labem,
 4. realizace místních, regionálních, národních a mezinárodních projektů – zapojení žáků,
 5. vyučování informační a výpočetní techniky ve všech ročnících I. a II.stupně ZŠ (3 počítačové učebny), práce s interaktivní tabulí a dataprojektory,
 6. moderní jazykové vyučování ve vybavených učebnách - anglický, německý a ruský jazyk,
 7. plně kvalifikovaný pedagogický sbor,
 8. spolupráce se střediskem NP České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě a ekologickým centrem v Oldřichově Háji,
 9. dosahujeme vynikajících úspěchů ve vědomostních a sportovních soutěžích a olympiádách,
 10. absolventi naší školy jsou přijati na všechny typy středních škol (i umělecké),
 11. organizace volnočasových aktivit žáků v rámci zájmových kroužků (výběr z 24 kroužků), plně vybavené dvě tělocvičny, ping-pongové stoly v chodbách budovy,
 12. možnost účasti na lyžařském výcvikovém kurzu a poznávacích zahraničních zájezdech (Londýn, Paříž, Řím),
 13. estetická výchova - galerie v budově školy, kroužek kreativní tvorby, výstavy v rámci města,
 14. spolupráce s DDM Varnsdorf a dalšími organizacemi (TJ Slovan, MCKV) - vystoupení na akcích pro město.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi Vás přivítáme.
V případě jakýchkoliv nejasností nám zavolejte. Budeme se těšit na osobní setkání.

Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková, ředitelka školy
Tel.: 412371740, 724 170 829, e-mail: zsvdfedi@interdata.cz


                                                              Mgr. Bc. L. Ondráčková, ředitelka


Zpět na hlavní stranu