Informace o škole

Základní škola leží na sídlišti mezi dvěma hlavními tahy z města Varnsdorfu /ul.Pražská a ul.Západní/.

Dostupnost školy je dobrá, a to jak pěšky z centra, tak i vzhledem k městské dopravě /2 - 4 minuty od zastávky u sportovní haly/.

Škola byla otevřena v roce 1989 s kapacitou 450 žáků.

Pavilon "A" I. stupeň má 2 podlaží /přízemí a 1. patro/ - 7 kmenových tříd, 3 oddělení ŠD, sborovnu a 2 úklidové komory.

Pavilon "B" II. stupeň má 4 podlaží /přízemí a 3. patra/ - 11 kmenových učeben, 11 odborných učeben, žákovskou knihovnu, 7 kabinetů, úklidové komory + šatnu uklizeček, sborovnu a ředitelství.

V každém podlaží jsou WC s umývárkami.

V pavilonu "C" jsou tělocvičny se šatnami a sprchami, kabinety pro pedagogy, učebny Vv a Tp, školní kuchyňka se 4 linkami a nářaďovnou pro výuku Pp. Součástí je i byt pro pana školníka v pavilonu "F".

V pavilonu "E" jsou šatny s kójemi pro I. a II. stupeň ZŠ.

Pavilon "D" je školní jídelna, která je v pronájmu jako samostatný právní subjekt.

Zastavěná plocha školy je 4815 m2. Kolem budovy jsou školní pozemky o celkové ploše 15141 m2. Část zabírá fotbalové hřiště a volejbalové hřiště. U jídelny je menší parkoviště. Škola využívá služeb Teplárny Varnsdorf. V srpnu 2007 Město Varnsdorf zahájilo celkovou rekonstrukci budov ZŠ I. etapou - výměna oken za plastová v pavilonech "A, B, C, E a F". V roce 2006 a 2007 byly provedeny úpravy WC v pavilonu "B" - pisoáry s fotobuňkami, teplá a studená voda, papírové ručníky, nové obklady a dlažby. V roce 2007 jsme vysadili podél plotu živý plot jako zábranu proti prachu a náhradu za již dosluhující oplocení celého areálu školy. Školní pozemek se využívá k výuce i k hrám. Žáci se o něj v rámci svých možností starají, ostatní /sekání trávy, úpravy keřů, stromů/ obstarává pan školník.

Nyní máme ve škole 18 kmenových tříd s 432 žáky. Průměr na třídu se pohybuje kolem 24 žáků. Třídy jsou velké, světlé a barevně vymalované. Nyní na I. stupni v nich vyměňujeme žákovský nábytek a postupně chceme pokračovat i na II. stupni. V hale na patrech si mohou žáci o přestávkách zahrát stolní tenis /sponzorský dar od p. ing. Bačíka/ nebo skočit panáka. V přízemí stojí 2 automaty se svačinkami a pitím. Prostředí zkrášlují vitríny s informacemi, fotografiemi nebo výrobky žáků. Celou školu halíme do barev, např. v šatnách si sami žáci navrhli a namalovali motivy na dveře kójí - vše je pak veselejší. Rozšířili jsme nabídku mimoškolních zájmových činností - přes 20 kroužků zaměřených na sport, výtvarnou výchovu, práci na PC apod. Na škole jsou 3 počítačové učebny s 60 PC, počítače jsou i v kmenových třídách I. stupně a v odborných učebnách Nj, Aj, Ch, Fy, Př a ve ŠD. V odborných učebnách jsou dataprojektory a 10 interaktivních tabulí. Zároveň je téměř do všech odborných učeben zaveden internet.Zpět na hlavní stranu